top of page

LaCuquera és l'aula de teatre i tot tipus d’activitats relacionades amb l’expressió, el moviment i la creativitat coordinada per l'associació cultural Qqteatre.

La nostra aula va néixer l'any 2013 amb la voluntat de ser centre de formació teatral de referència, oferint a tots els alumnes la possibilitat d'introduir-se dins el món teatre a través de l'aprenentatge de tècniques teatrals i el desenvolupament de la pròpia espontaneïtat i imaginació. Dins les nostres línies de treball intentem:

 

  • Promoure l'interès dels alumnes cap a les arts escèniques.

  • Donar una base tècnica actoral als alumnes per poder-se dedicar al teatre
    de manera amateur o professional

  • Contribuir a la formació i desenvolupament personl, emocional i social de l'alumne.

​LaCuquera vol garantir un nivell formatiu dins l'àmbit de les arts escèniques que permeti als seus alumnes ser competents si ho desitgen a l'hora d'accedir a estudis superiors d'art dramàtic i/o d'iniciar la seva recerca en el món professional. Els nostres grups sempre són reduïts per tal de permetre un seguiment personalitzat de l'evolució de cada alumne. D'altra banda, no volem tancar la nostra formació a l’àmbit purament del teatre, i per això LaCuquera també col·labora amb altres professionals per tal d’oferir activitats relacionades amb l’expressió i la creativitat complementàries a la formació teatral.

 

A LaCuquera, però, pretenem que aquest aprenentatge representi també una manera més de relacionar-se amb els companys, amb els professors i en general amb aquest món teatral, que sovint ens aporta un coneixement més o menys proper de la nostra societat, i alhora de nosaltres mateixos. Creiem fermament que la formació teatral ha d'ajudar l'enriquiment personal de l'alumne  i per això tenim especial cura en potenciar els valors del treball en equip, del respecte, la generositat, el compromís i l'esforç.

bottom of page